Fashion 1

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

Fashion 2

Zastępca Kierownika Katedry

dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG