ABO 2011

ABO na KES AMSTA 2011, Manchester

Katedra Systemów Informacyjnych zorganizowała sesję specjalną o tytule Agent-Based Optimization, która miała miejsce na konferencji KES AMSTA 2011: 5rd International KES Symposium on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications, odbywającej się w dniach 29 czerwca - 1 lipca w Manchesterze. Sesję prowadzili prof. Piotr Jędrzejowicz i dr Ireneusz Czarnowski. Dr Ireneusz Czarnowski organizował i prowadził również sesję doktorską.

Pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych przedstawili łącznie sześć prac. Konferencję rozpoczął wykład plenarny Prof. Piotra Jędrzejowicza pod tytułem "Machine Learning and Agents". Inny artykuł autorstwa Prof. Piotra Jędrzejowicza, napisany wspólnie z Prof. Joanną Jędrzejowicz, otrzymał nagrodę Best Paper. Tytuł nagrodzonego artykułu to "Rotation Forest with GEP-Induced Expression Trees". Wszystkie artykuły zostały opublikowane w J.O'Shea et al. (Eds.): KES AMSTA 2011, LNAI 6682, Springer-Verlag Berlin Heideberg 2011.