ACIIDS 2014 ACIIDS 2014 ACIIDS 2014

ACIIDS 2014
Bangkok, Tajlandia

6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014), odbyła się w dniach 7-9 kwietnia 2014 roku w Bangkoku. Konferencje z tej serii poświęcone są inteligentnym systemom informacyjnym i systemom baz danych i na dynamicznie rozwijającym się Dalekim Wschodzie stały się ważnym miejscem spotkań i wymiany poglądów naukowców. Spośród zgłoszonych 260 prac z 32 krajów do ustnej prezentacji i publikacji w materiałach konferencyjnych wybrano 124, wśród nich cztery prace pracowników KSI, prezentujące wyniki ich najnowszych badań. Materiały konferencyjne opublikowano w dwóch woluminach serii „Lecture Notes in Artificial Intelligence” - wolumin 1, wolumin 2, - (wyd. Springer). Publikacje serii konferencji ACIIDS są indeksowane m.in. w Web of Science. W konferencji uczestniczyli pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych: Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG, dr Ewa-Ratajczak-Ropel oraz dr Dariusz Barbucha, prezentując najnowsze wyniki swoich badań.

Jedną z sesji plenarnych tej konferencji prowadził prof. Jędrzejowicz, który wraz z prof. Czarnowskim był również współorganizatorem sesji specjalnej, poświęconej inteligencji obliczeniowej. Prof. Czarnowski został ponadto współredaktorem numeru specjalnego czasopisma „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science” (wyd. University of Zielona Góra, Impact Factor: 1.008), w którym opublikowane zostaną rozszerzone wersje wybranych, najlepszych prezentowanych na konferencji prac.