CYBCONF 2015

CYBCONF 2015
Gdynia

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni dniach 24-26 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom informatyki, systemom sterowania i przetwarzaniu informacji –IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF 2015).

Poprzednia edycja tej konferencji odbyła się w Lozannie. Konferencja w Gdyni była zorganizowana przez Akademię Morską w Gdyni (Katedrę Systemów Informacyjnych) we współpracy z: Polską Sekcją IEEE (PCIEEE – Polish Section of The Institute of Electrical and Electronics Engineers), Sekcją IEEE SMC (SMC – Systems, Man and Cybernetics Society), Komitetem Technicznym IEEE SMC Computational Collective Intelligence, którego członkiem jest prof. Piotr Jędrzejowicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni, oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Należy zaznaczyć, że IEEE jest prestiżową, a zarazem największą, organizacją międzynarodową, skupiającą ponad 400 tys. członków – elektryków, elektroników, informatyków oraz specjalistów z innych dziedzin nauki. Współorganizowanie konferencji przez Akademię Morską wraz z organizacją IEEE świadczy o dużym zaufaniu dla gdyńskiego środowiska naukowego.

Honorowy patronat nad konferencją objął prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, który w liście do organizatorów napisał: „Przedsięwzięcia służące promocji innowacyjnych rozwiązań w świecie nauki i zastosowań gospodarczych zasługują na szczytne zainteresowanie i uwagę”.  Honorowy patronat naukowy objął Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Sztucznej Inteligencji.

W edycji 2015 konferencji CYBCONF AMG gościła naukowców z około 20 krajów. Ponad 100 naukowców prezentowało swoje wyniki badań w sesjach problemowych. Ponadto odbyły się cztery sesje plenarne poświęcone głównie przetwarzaniu ogromnych zbiorów danych oraz bioinformatyce. Wśród prelegentów wykładów plenarnych byli: David Camacho z Uniwersytetu w Madrycie (Hiszpania), Fabio Roli z Uniwersytetu Cagliari (Włochy), JunWang z Uniwersytetu w Hongkongu oraz Edward Szczerbicki z Uniwersytetu w Newcastle (Australia). Prezentowane podczas konferencji prace zostały opublikowane w IEEEXplore – wydawnictwie online IEEE, a wybrane z nich w czasopiśmie IEEE „Transactions on Cybernetics”.

Więcej na temat konferencji: