ABO 2009

ICCCI 2011, Gdynia

W dniach 21-23 września 2011 roku w Akademii Morskiej odbyła się międzynarodowa konferencja "Computational Collective Intelligence - Technologies and Applications - ICCCI 2011". Organizatorami konferencji była Katedra Systemów Informacyjnych z naszego Wydziału oraz Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencji przewodniczyli prof. Piotr Jędrzejowicz oraz prof. Ngoc Thanh Nguyen z Politechniki Wrocławskiej. Konferencja odbywała się pod naukowym patronatem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

ICCCI 2011 to już trzecia konferencja w serii ICCCI, poświęconej kolektywnej inteligencji obliczeniowej, stanowiącej dział sztucznej inteligencji, zajmujący się metodami obliczeń miękkich umożliwiających podejmowanie decyzji grupowych lub przetwarzanie wiedzy wśród autonomicznych jednostek działających w rozproszonych środowiskach. Rozwiązania kolektywnej inteligencji obliczeniowej są wykorzystywane w systemach internetowych, portalach społecznościowych i systemach wieloagentowych, do wypracowania spójnych stanów wiedzy, rozwiązywania konfliktów i podejmowania decyzji.

W trakcie konferencji były prezentowane wyniki badań naukowców z całego świata: Polski, Francji, USA, Brazylii, Chin, Australii, Malezji, Korei. Łącznie uczestnicy konferencji reprezentowali 20 krajów. Referaty były prezentowane w ramach sesji ogólnych, 7 sesji specjalnych i warsztatów. Jedną z sesji na tej konferencji - CCI-based Optimization Models (CCIBOM 2011) - organizowała Katedra Systemów Informacyjnych, a prowadzili ją prof. Piotr Jędrzejowicz i dr Dariusz Barbucha.

Prezentowane referaty zostały wybrane spośród wszystkich nadesłanych, wyboru dokonał międzynarodowy Komitet Programowy na podstawie niezależnych recenzji. Wyniki prezentowanych badań zostały zebrane i opublikowane w dwóch tomach materiałów konferencyjnych serii Lecture Notes in Artificial Intelligence - LNAI 6922 i 6923 , wydawnictwa Springer. Autorzy wybranych referatów zostali zaproszeni do opublikowania rozszerzonych wersji swoich prac w Agent-Based Optimization (Edited by: Ireneusz Czarnowski, Piotr Jedrzejowicz and Janusz Kacprzyk), w prestiżowej serii wydawnictwa Springer: Studies in Computational Intelligence (SCI).

W trakcie konferencji odbyły się także cztery sesje plenarne, na których wykłady prowadzili: Prof. Jeng-Shyang Pan (National Kaohsiung University of Applied Sciences, Tajwan), Prof. Leszek Rutkowski, (Politechnika Częstochowska), Prof. Edward Szczerbicki (The University of Newcastle, Australia) i Prof. Jan Treur (VU University Amsterdam, Holandia).

Honorowy patronat nad konferencją objęli Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek, Rektor Akademii Morskiej prof. Romuald Cwilewicz oraz Rektor Politechniki Wrocławskiej, Prof. Tadeusz Więckowski.

Kolejna edycja ICCCI odbędzie się w Ho Chi Minh, w Wietnamie, w listopadzie 2012 roku.

Strona konferencji: http://iccci2011.am.gdynia.pl

Image Image Image Image Image Image