ICCCI 2012

ICCCI 2012, Ho Chi Minh City

Czwarta edycja International Conference on Computational Collective Intelligence – ICCCI 2012 odbyła się w Ho Chi Minh City (Sajgon) w Wietnamie. Profesor Piotr Jędrzejowicz i pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych aktywnie uczestniczyli w konferencji, biorąc udział w jej organizacji oraz prezentując referaty.

Prof. Piotr Jędrzejowicz jest współprzewodniczącym komitetu sterującego konferencji  ICCCI. W czwartej edycji konferencji  Prof. Piotr Jędrzejowicz pełnił również funkcję współprzewodniczącego komitetu programowego. W skład Komitetu programowego weszli również pozostali uczestnicy Konferencji z Katedry Systemów Informacyjnych.

Na ICCCI 2012 pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych wykazali  dużą  aktywność, prezentując cztery referaty przedstawiające bieżące prace naukowe prowadzone w Katedrze.  Prof. Piotr Jędrzejowicz oraz Dr Dariusz Barbucha byli także organizatorami sesji specjalnej pt.  Cooperative Problem Solving.  Prof. Piotr Jędrzejowicz prowadził również jedną z sesji plenarnych, w ramach której odbył się wykład Prof. Gottfrieda Vossena z European Research Center for Information Systems z Niemiec. Inna sesja plenarna, z wykładem pt. “Modelling, Analysis and Learning of Ubiquitous Intelligence” Profesora Longbing Cao z Advanced Analytics Institute, University of Technology Sydney w  Australii,  była prowadzona  przez Prof. Ireneusza Czarnowskiego.  

ICCCI 2012

Prace przyjęte do prezentacji podczas konferencji zostały opublikowane, między innymi, w materiałach konferencyjnych wydanych w serii Lecture Notes in Computer Science wydawnictwa Springer.  Należy dodać, że materiały tej konferencji są indeksowane w ramach baz serwisu Web of Science.

Przy okazji pobytu w Ho Chi Minh City Prof. Jędrzejowicz spotkał się z rektorem mającego tam siedzibę University of Information Technology.

ICCCI 2012