ICCCO 2015 ICCCO 2015

ICCCI 2015
Madryt, Hiszpania

W dniach 21-23 września 2015 odbywała się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej kolektywnej inteligencji obliczeniowej - 7th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2015). Tradycją konferencji jest to, iż kolejne edycje odbywają na przemian w Europie i Azji: Wrocław (2009), Kaohsiung, Tajwan (2010), Gdynia (2011), Ho Chi Minh, Wietnam (2012), Craiova, Rumunia (2013), Seul, Korea (2014). Tym razem miejscem konferencji był Madryt (Hiszpania).

Pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych (Prof. Piotr Jędrzejowicz, Dr Dariusz Barbucha, Prof. Ireneusz Czarnowski, Dr Ewa-Ratajczak-Ropel oraz Mgr Izabela Wierzbowska), tradycyjnie już włączyli się we współudział w organizacji konferencji, poprzez m.in. członkostwo w Komitecie Sterującym konferencji, członkowstwo w Komitecie Programowym konferencji, czy też udział w recenzowaniu prac zgłoszonych do prezentacji w ramach konferencji.

Jedną z tematycznych sesji specjalnych prowadzonych w ramach konferencji była Special Session on Cooperative Strategies for Decision Making and Optimization (CSDMO 2015) organizowana przez Prof. P. Jędrzejowicza oraz Prof. Dariusza Barbuchę, która zgromadziła uczestników z 5 krajów, w tym pracowników KSI, prezentujących wyniki swoich ostatnich badań.

Materiały konferencyjne zostały opublikowane w serii Lecture Notes in Computer Science wydawnictwa Springer i sa, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, zaindeksowane w Web of Science.

W przyszłym roku konferencja ICCCI 2016 odbędzie się we wrześniu 2015 w Halkidiki (Grecja).