ICCCI 2017ICCCI 2017

ICCCI 2017
Nikozja, Cypr

W dniach 27-29 września 2017 odbywała się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej kolektywnej inteligencji obliczeniowej - 9th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2017).

W organizacji konferencji brali udział pracownicy KSI: Prof. Piotr Jędrzejowicz został członkiem Komitetu Organizacyjnego jako Program Chair, a oprócz tego, razem z Dr Dariuszem Barbuchą, Prof. Ireneuszem Czarnowskim, Dr Ewą-Ratajczak-Ropel i Mgr Izabelą Wierzbowską zasilił szerego Komitetu Programowego konferencji.

Podczas konferencji odbyła się również Sesja Specjalna organizowana przez pracowników Katedry: CSDMO 2017, Special Session on Cooperative Strategies for Decision Making and Optimization. Głównymi organizatorami sesji byli Prof. Piotr Jędrzejowicz i Dr Dariusz Barbucha, pozostali pracownicy należeli do Komitetu Programowego sesji. W ramach sesji, Prof. Jędrzejowicz, wraz z współautorką Joanną Jędrzejowicz, przedstawiał na konferencji wyniki badań opisane w pracy pt. Gene Expression Programming Ensemble for Classifying Big Datasets.

Materiały konferencyjne zostały opublikowane w serii Lecture Notes in Artificial Intelligence wydawnictwa Springer i sa, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, zaindeksowane w Web of Science.