INISTA 2017

INISTA 2017
Gdynia

W Gdyni w dniach od 3 do 5 lipca 2017 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona innowacjom w systemach inteligentnych i aplikacjach - 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017).

Gdyńska konferencja była już 12 edycją INISTY. Pierwsza edycja miała miejsce w Turcji w 2005 roku, kolejne konferencje z tej serii odbywały sie w Turcji, Bułgarii, Włoszech, Hiszpanii i Rumunii.

Konferencja w Gdyni była zorganizowana przez Akademię Morską w Gdyni (Katedrę Systemów Informacyjnych) we współpracy z Politechniką w Yildiz w Turcji, Polską Sekcją IEEE, Polską Sekcją IEEE SMC and Komitetem Technicznym IEEE SMC Computational Collective Intelligence.

Należy wspomnieć, że INISTA 2017 była już kolejną konferencją organizowaną przez Akademię Morską wspólnie z organizacją IEEE, która jest największą i najbardziej znaczącą organizacją międzynarodową skupiającą elektryków, elektroników, informatyków oraz specjalistów z innych dziedzin nauki (ponad 400 tys. członków).

Na konferencję zgłoszono prace autorów z 30 krajów. Zaakceptowane prace zostały zaprezentowane w kilkunastu blokach tematycznych. Ponadto odbyły się cztery sesje plenarne, na których prelegentami byli: Kuo-Ming Chao z Uniwersytetu w Coventry (Anglia), Lech Madeyski z Politechniki Wrocławskiej, Roman Słowiński z Politechniki Poznańskiej oraz Polskiej Akademii Nauk i Jacek M. Żurada z Uniwersytetu w Louisville (USA).

Prezentowane podczas konferencji prace zostaną opublikowane w IEEEXplore - wydawnictwie online IEEE

Więcej na temat konferencji: na stronie konferencji