KES AMSTA 2010

KES AMSTA 2010, Gdynia

W dniach 23-25 czerwca 2010 roku w Akademii Morskiej odbyła się międzynarodowa konferencja International KES Symposium on Agents and Multi-agent Systems - Technologies and Applications - KES AMSTA 2010. Organizatorami konferencji była Katedra Systemów Informacyjnych wspólnie z KES International - międzynarodową naukową organizacją wspomagająca rozwój inteligentnych systemów informatycznych oraz ich zastosowań, oraz Instytutem Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencji przewodniczyli prof. Piotr Jędrzejowicz oraz prof. Ngoc Thanh Nguyen z Politechniki Wrocławskiej.

KES-AMSTA jest konferencją poświęconą systemom i technologiom agentowym. Technologie agentowe uznawane są za jeden z ważkich kierunków badawczych w naukach informatycznych. Ten kierunek badań koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu i opracowywaniu nowych metod dedykowanych eksploatacji Internetu, rozwiązaniom mobilnym oraz inteligentnym, złożonym systemom informacyjnym. Jako przykłady obszarów zastosowań rozwiązań agentowych można wymienić: wyszukiwanie i przetwarzanie informacji w sieci Internet, biznes elektroniczny, systemy zarządzania, kontroli sterowania sieciami telekomunikacyjnymi. Technologie wieloagentowa znajdują także zastosowanie w systemach kontroli lotów powietrznych, systemach przemysłowych i i wielu innych.

W trakcie konferencji były prezentowane wyniki badań rangi światowej. Wyniki prezentowanych badań pochodziły z polskich ośrodków naukowych jak i ośrodków naukowych Wielkiej Brytanii, USA, Brazylii, Benin, Włoch, Australii, Korei Południowej, Japonii, Finlandii i wielu innych. Łącznie goście konferencji reprezentowali ośrodki naukowe ponad 20 krajów.

Referaty były prezentowane w ramach sesji ogólnych, 5 sesji specjalnych oraz sesji dla doktorantów. Jedną z sesji na tej konferencji - Invited Session on Agent-Based Optimization - organizowała Katedra Systemów Informacyjnych, a prowadzili ją prof. Piotr Jędrzejowicz i dr Ireneusz Czarnowski.

W trakcie konferencji odbyło się także 5 sesji plenarnych na których wykłady prowadzili: prof. Joanna Józefowska (Politechnika Poznańska), prof. Sankar Kumar Pal (Indian Statistical Institute, India), dr Alex Rogers (University of Southampton, U.K.), prof. Andrzej Skowron (Uniwersytet Warszawski), dr Paolo Torroni (University of Bologna, Italy).

Honorowy patronat konferencji objął Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek. Honorowy patronat nad programem objęli Rektor Akademii Morskiej prof. Romuald Cwilewicz oraz prof. Lakhmi C. Jain z Uniwersytetu Południowej Australii w Adelajdzie.

Prezentowane referaty zostały wybrane spośród nadesłanych przez międzynarodowy Komitet Programowy w oparciu o ich niezależne recenzje. Wyniki prezentowanych badań zostały zebrane i opublikowane w dwóch tomach materiałów konferencyjnych serii Lecture Notes in Artificial Intelligence - LNAI 6070 i 6071, wydawnictwa Springer. Autorzy wybranych referatów zostali zaproszeni do opublikowania rozszerzonych wersji swoich prac w numerze specjalnym czasopisma z listy filadelfijskiej Cybernetics and Systems" redagowanego przez profesorów Piotra Jędrzejowicza, Ngoc Thanh Nguyena oraz Edwarda Szczerbickiego.

To prestiżowe wydarzenie, zarówno dla informatyki pomorskiej, Akademii Morskiej jak i naszego regionu, było niewątpliwie okazją do dyskusji, wymiany koncepcji i zapoczątkowania nowych tematów badawczych.