KES AMSTA 2013 KES AMSTA 2013 KES AMSTA 2013

KES-AMSTA 2013
Hue City, Wietnam

W dniach 27-29 maja 2013r. w Hue City w Wietnamie  odbyła się 7 edycja International KES Conference on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications (KES AMSTA 2013). KES AMSTA 2013 jest jedną z serii konferencji organizowanych przez KES International, który jest organizacją wspierającą transfer wiedzy i innowacji wśród naukowców.

Przewodniczącym komitetu programowego konferencji KES-AMSTA-2013 był dr Dariusz Barbucha, który na konferencji prowadził jedną z sesji plenarnych, jak również prezentował wyniki swoich badań, które zostały opublikowane w pracy pt.”An Agent-Based Cooperative Population Learning Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Windows”. Dr Dariusz Barbucha jest również współredaktorem naukowym monografii „Advanced Methods and Technologies for Agent and Multi-Agent Systems” (wyd. IOS Press), zawierającej prezentowane na konferencji prace, jak również współredaktorem naukowym numeru specjalnego czasopisma Neurocomputing (wyd. Elsevier, lista filadelfijska), w którym zawarte zostaną rozszerzone wersje wybranych, najlepszych, prezentowanych na konferencji prac.

Współpraca z KES zaowocowała także udziałem dr hab. inż. Ireneusz Czarnowskiego w kolegium redakcyjnym KES Journal - Innovation in Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems wydawnictwa IOS Press.