PBM 2012KES 2012PBM 2012

Sesja "Population-based metaheuristics"
KES 2012, San Sebastian

Prof. Piotr Jędrzejowicz oraz prof. AMG  Ireneusz Czarnowski byli organizatorami sesji specjalnej pt. ”Population-based metaheuristics” na międzynarodowej konferencji International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems – KES 2012, która odbyła się w połowie września w San Sebastian. W ramach sesji siedmiu prelegentów prezentowało wyniki swoich badań.

Konferencja KES już po raz 16 dała możliwość konfrontacji i zaprezentowania się badaczom z całego świata. Konferencja KES cieszy się bardzo dobrą opinią w międzynarodowym środowisku naukowym. Coroczny wysoki poziom prezentowanych prac naukowych zapewnia konferencji pozycję na liście Web of Science.  Tegoroczna konferencji KES podejmowała tematy związane z problemami Interentu, inteligentnymi aplikacjami oraz nowymi inteligentnymi technologiami.  Na Konferencji zaprezentowano pięć referatów pracowników Katedry Systemów Informacyjnych.  Wszystkie przyjęte prezentowane prace zostały opublikowane w książce pt. „Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems” serii Frontiers in Artificial Intelligence and Applications wydawnictwa IOS Press.

Podczas konferencji odbyło się także posiedzenie międzynarodowej grupy doradczej KES, w którym wzięli udział prof. Piotr Jędrzejowicz oraz prof. AMG  Ireneusz Czarnowski.