CCI

Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
PGOW 2005

W dniach 1-3 czerwca 2005 r. w Juracie odbyła się pierwsza edycja konferencji naukowej nt. Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy - Wiedza jako czynnik zdobywania przewagi konkurencyjnej. Gospodarzem konferencji był Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Celem konferencji była próba systemowego ujęcia mikroekonomicznych i makroekonomicznych czynników i barier rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w warunkach tworzenia się globalnego i liberalnego rynku Unii Europejskiej.