CCI

Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
PGOW 2006

W dniach 7-9 czerwca 2006 r. odbyła się druga edycja konferencji naukowej nt. Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy - Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Gospodarzem konferencji był Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. W konferencji udział wzięło około 80 uczestników z kilkunastu uczelni oraz instytucji:

 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Koło Naukowe Hossa Akademii Morskiej w Gdyni
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Rada Polityki Pieniężnej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im gen. J. Ziętka w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Zakład Urządzeń Gazowniczych, GAZOMET sp. z o.o. w Rawiczu

W trakcie obrad plenarnych podejmowano dyskusje na następujące tematy:

 • Prawno-finansowe uwarunkowania przedsiębiorczości
 • Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce
 • Organizacyjne uwarunkowania przedsiębiorczości - kultura i ludzie wgospodarce opartej na wiedzy, zarządzanie wiedzą i organizacją, innowacje ilogistyka
 • Uwarunkowania rozwoju konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy
 • Technologie informacyjne i aplikacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
 • Biznes elektroniczny w rozwoju przedsiębiorczości

Wygłoszone na konferencji referaty (59) zostały opublikowane w postaci monografii "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej.", pod redakcją prof. dr hab. Hanny Adamkiewicz-Drwiłło, wydanej w Wydawnictwie Naukowym PWN.

Konferencja po raz drugi odbywała się w hotelu „Neptun" w Juracie.