Materiały i informacje dla studentów są umieszczone w  Iliasie .

Godziny konsultacji poszczególnych pracowników znajdują się w dziale  Pracownicy. 

Propozycje tematów prac dyplomowych na kierunku Informatyka można znaleźć  tutaj.