Działalność statutowa

451/DS./2018

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Zastosowanie technologii informacyjnych w optymalizacji, analizie danych oraz w zarządzaniu

 

451/DS./2017

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Zastosowanie technologii informacyjnych w optymalizacji, analizie danych oraz w zarządzaniu

 

405/DS./2016

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Zastosowanie technologii agentowych i metod ewolucyjnych w optymalizacji oraz w zarządzaniu

 

110/DS/2010-2015

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Zastosowanie technologii agentowych w eksploracji danych oraz w zarządzaniu

 

110/DS/2007-2009

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Zastosowanie technologii internetowych w zarządzaniu i edukacji

 

110/DS/98-2006

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Projektowanie i testowanie oprogramowania o wysokiej jakości i niezawodności

 

110/DS/96-97

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Podnoszenie jakości i niezawodności oprogramowania

 

95/DS/95

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Informatyka w gospodarce morskiej

 

47/DS/93

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Nowoczesne metody projektowania systemów informatycznych - Badania niezawodności oprogramowania

 

46/DS/93

dr inż. Janusz Żółkiewicz - Wrażliwość algorytmów, badania, przykłady, implementacje