Projekty indywidualne 2020

WPiT/2020/PI/01

dr Natalia Mańkowska - Analiza czynników wpływających na bankructwa przedsięwzięć e-biznesowych

 

WPiT/2020/PI/02

mgr Paweł Szyman - Wykrywanie społeczności w sieciach społecznościowych z wykorzystaniem narządzi analizy sieci społecznych

 

WPiT/2020/PI/03

mgr Paweł Wolski - Architektura konwersacji CHATBOTów

 

Projekty indywidualne 2019

WPiT/2019/PI/01

dr Natalia Mańkowska - Identyfikacja i analiza czynników sukcesu w przedsięwzięciach e-biznesowych

 

WPiT/2019/PI/02

mgr Paweł Szyman - Analiza sieci społecznych z wykorzystaniem narzędzi eksploracji danych

 

WPiT/2019/PI/03

mgr Paweł Wolski - Możliwość zastosowania interfejsu dialogowego w zarządzaniu