Seminaria

Seminaria odbywają się w sali seminaryjnej KSI.

 

Czynniki sukcesu polskich start-upów

dr Natalia Mańkowska

18.06.2021,  11:00, MS Teams

 

Analiza właściwości sieci społecznościowej opartej na komunikacji e-mail

mgr Paweł Szyman

21.05.2021,  11:00, MS Teams

 

Projektowanie konwersacji chatbotów

mgr Paweł Wolski

23.04.2021, 11:00, MS Teams

 

Zastosowanie metod grupowania danych w analizie danych z systemu AIS

mgr inż. Marta Mieczyńska.

03.02.2021 godz. 11:00, MS Teams

 

Dynamiczne problemy optymalizacyjne

Dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG

03.02.2021 godz. 11:00, MS Teams

 

Wyspowy algorytm różnicowy o populacjach wielorozmiarowych

Dr inż. Aleksander Skakovski

30.12.2020 godz. 11:00, MS Teams

 

Wpływ komunikacji naukowej na jakość wyników badań

Mgr Aleksandra Gębarowska

30.12.2020 godz. 11:30, MS Teams

 

Nowe algorytmy klasyfikacji niezrównoważonych zbiorów danych

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

05.06.2020 godz. 11:00

 

Nowe algorytmy problemów szeregowania projektów

dr hab. Ewa Ratajczak-Ropel, prof. UMG

08.05.2020 godz. 11:00

 

Nowe algorytmy dla dynamicznego VRP

dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG

03.04.2020 godz. 11:00 (seminarium online)

 

Odkrywanie wiedzy z niezrównoważonych zbiorów danych

mgr Jacek Rostankowski

17.01.2019 godz. 11:00

 

Nowe funkcjonalności systemu „Vasal”

mgr Paweł Wolski

13.12.2019 godz. 11:00

 

Wykrywanie społeczności w sieciach społecznościowych

mgr Paweł Szyman

15.11.2019 godz. 11:00

 

Optymalizacja kombinatoryczna w środowisku równoległym

mgr Izabela Wierzbowska

24.05.2019 godz. 11:00

 

Identyfikacja sieci powiązań używkowników Internetu

mgr P. Szyman

26.04.2019 godz. 11:00

 

Zastosowanie algorytmu świetlika do optymalizacji parametrów pracy wybranych elektronicznych układów zasilających

mgr inż. W. Stasiak

05.04.2019 godz. 09:00

 

Programowanie logiczne w trybie konwersacyjnym

mgr P. Wolski

29.03.2019 godz. 11:00

 

Przetwarzanie danych niepełnych i nieprecyzyjnych

Dr hab. inż. Włodzimierz Filipowicz

18.01.2019 godz. 11:00

 

Analiza wybranych właściwości sieci społecznościowych

Mgr Pawł Szyman

21.12.2018 godz. 11:00

 

Efektywne algorytmy wyznaczania tematów tekstów na podstawie analizy częstych sekwencji.

Piotr Ożdżyński z Politechniki Łódzkiej

07.12.2018 godz. 11:00

 

System ""Vasal" - nowe elementy"

Mgr Paweł Wolski

23.11.2018 godz. 11:00

 

Nowe wyzwania badawcze w zakresie szeregowania projektów

Dr Ewa Ratajczak-Ropel

15.06.2018 godz. 11:00

 

Sesja specjalna na ICCCI 2018

Dr hab. Dariusz Barbucha, prof. AMG

25.05.2018 godz. 11:00

 

Postępy w prowadzonych badaniach

Mgr Paweł Wolski, mgr Paweł Szyman

20.04.2018 godz. 11:00

 

Program i założenia badań w roku 2018

Dr Natalia Mańkowska

23.03.2018 godz. 11:00

 

Program badań na rok 2018

Mgr Paweł Szyman

24.11.2017 godz. 11:00

 

Wyniki badań nad szeregowaniem projektów z ograniczeniami zasobowymi

Dr Ewa Ratajczak-Ropel

10.11.2017 godz. 11:00

 

Autoreferat pracy doktorskiej "Wpływ usług e-administracji na konkurencyjność międzynarodową w wymiarze instytucjonalnym"

Mgr Natalia Mańkowska

20.09.2017 godz. 11:00

 

Projektowanie sieci RBF

Dr hab. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG

07.07.2017 godz. 11:00

 

Efekt synergiczny współpracy agentów optymalizacyjnych poszukujących rozwiązań dla problemu MRCPSP

Dr Ewa Ratajczak-Ropel

24.04.2017 godz. 12.00, Politechnika Wrocławska