Projekty zespołowe

WPiT/2020/PZ/03

Kierownik projektu badawczego prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
Narzędzia i metody analizy danych oraz optymalizacji

 

WPiT/2019/PZ/03

Kierownik projektu badawczego prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
Narzędzia i metody analizy danych oraz optymalizacji