logo IEEE

ETFA 2011, Kraków

We wrześniu w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Emerging Technologies & Factory Automation - ETFA 2012”. ETFA należy do serii konferencji organizowanych przez Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE). Organizatorem tegorocznej konferencji była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Jeden z traków tegorocznej konferencji ETFA, pt.” Computational Intelligence and Modern Heuristics in Automation”, był organizowany przez prof. AMG Ireneusz Czarnowskiego oraz dr. Adama Słowika z Politechniki Koszalińskiej. Jako szefowie programowi sesji ostatecznie rekomendowali oni do publikacji i wygłoszenia 18 prac. Poziom akceptacji prac dla sesji wyniósł 50%. Wśród przyjętych praca znalazły się prace autorów z Polski, Niemiec, Czech, Brazylii, Portugalii, Australii i Japonii.