KES 2014

KES 2014
Gdynia

18th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2014) odbyła się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni w dniach 15-17 września 2014 roku. Głównym organizatorem konferencji był KES International z Wielkiej Brytanii, organizacja wspierająca transfer wiedzy i innowacji, współorganizatorami byli: Akademia Morska w Gdyni – Katedra Systemów Informacyjnych oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

Obecna konferencja była już osiemnastą z serii KES. Poprzednie edycje odbyły się między innymi w Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Chile, Niemczech, Hiszpanii, a w ubiegłym roku w Japonii. W tegorocznej konferencji KES 2014 uczestniczyło ponad 200 naukowców z uczelni, instytutów badawczych i przemysłu z niemal 30 krajów. Podczas konferencji odbyły się 43 sesje tematyczne, gdzie omawiano wyniki prac badawczych oraz zaawansowane aplikacje oparte na wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji, przetwarzaniu wiedzy, analizie danych i inteligentnej sensoryce. Wśród prelegentów wykładów plenarnych znaleźli się: prof. Ernesto Damiani z University of Milan, dr Ulle Endris z University of Amsterdam, prof. Bogdan Gabryś z Bournemouth University, prof. Ngoc Thanh Nguyen z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Petra Perner z Institut of Computer Vision and Applied Computer Sciences z Lipska.  

Wyniki prac badawczych, prezentowanych podczas konferencji, zostały opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie naukowym „Procedia Computer Science” wydawnictwa Elsevier. Wybrane najlepsze artykuły, po ich rozszerzeniu przez autorów, trafią do kilku prestiżowych czasopismach naukowych z „listy filadelfijskiej”, takich jak: „Neural Computing and Applications”, „Fundamenta Informaticae Journal”, „Cybernetics and Systems” oraz „Journal of Intelligent & Fuzzy Systems”.

Więcej na temat konferencji: