CCI

Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
PGOW 2007

W dniach 20 – 22 czerwca odbywała się zorganizowana przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Europejskie wymiary przedsiębiorczości”.

Organizatorzy konferencji wśród podstawowych celów konferencji wymienili:
  • pogłębienie wiedzy na temat poziomu konkurencyjności i sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych regionach integrującej się Europy,
  • sformułowanie praktycznych wniosków na temat sposobów podnoszenia poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ich ekspansji na rynki państw będących członkami Unii Europejskiej, jak również Europy Wschodniej,
  • próbę określenia tendencji rozwoju przedsiębiorczości w Europie.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele wyższych uczelni z całego kraju. Na konferencję zgłoszono prawie 70 referatów. W pierwszym dniu obrad swoje wystąpienie nt. „Relacje między innowacyjnością a przedsiębiorczością w programach Unii Europejskiej” zaprezentowała pani prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, poseł RP obecnej kadencji.

Obrady odbywały się w siedmiu sesjach. Uczestnicy konferencji prezentowali referaty z zakresu: wybranych aspektów zarządzania (w świetle teorii gospodarki opartej na wiedzy), zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw, wybranych problemów uwarunkowań finansowych rozwoju przedsiębiorczości, technologii informacyjnych i aplikacji na rzecz przedsiębiorczości, uwarunkowań rynku kapitałowego i wybranych aspektów rachunku kosztów oraz uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Obrady miały miejsce w malowniczo położonym na Kaszubach Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym Debrzyno koło Kościerzyny.

Image Image Image