KES IDT 2019 KES IDT 2019

Specialized Decision Techniques for Data Mining, Transportation and Project Management na KES IDT 2019
St. Julians, Malta

W dniach 17-19 czerwca 2019 roku w St. Julians (Malta) odbyła się konferencja KES IDT 2019. Jedną z sesji na tej konferencji - Specialized Decision Techniques for Data Mining, Transportation and Project Management - organizowała Katedra Systemów Informacyjnych, przewodniczącym sesji był Prof. Dariusz Barbucha, wspierany przez Prof. Piotra Jędrzejowicza i Prof. Ireneusza Czarnowskiego. W ramach sesji pracownicy KSI zaprezentowali trzy referaty. Wszystkie artykuły zostały opublikowane w Intelligent Decision Technologies 2019.

Pracownicy KSI brali również udział w organizacji samej konferencji: członkami Komitetu Organizacyjnego byli Prof. Czarnowski (General Chair), i Iza Wierzbowska (Publicity Chair), a wszyscy biorący udział w konferencji (Dariusz Barbucha, Ireneusz Czarnowski, Piotr Jędrzejowicz, Ewa Ratajczak-Ropel, Iza Wierzbowska) byli członkami Komitetu Programowego.