ICCCI 2013 ICCCI 2013

ICCCI 2013
Craiova, Rumunia

W dniach 11-13 września 2013 odbywała się piąta edycja International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2013). Tym razem miejscem konferencji była Craiova w Rumunii. Pracownicy Katedry Systemów Informacyjnych (Prof. Piotr Jędrzejowicz, Prof. Ireneusz Czarnowski, Dr Ewa-Ratajczak-Ropel oraz Dr Dariusz Barbucha), tradycyjnie już, aktywnie uczestniczyli w konferencji poprzez:

  • uczestnictwo Prof. Jędrzejowicza w Komitecie Sterującym konferencji,
  • członkowstwo wszystkich pracowników KSI uczestniczących konferencji w Komitecie Programowym,
  • organizację Sesji Specjalnej „Cooperative Problem Solving” (CPS’2013) (organizatorzy: Prof. P. Jędrzejowicz, Dr Dariusz Barbucha),
  • prezentację wyników swoich badań (wszyscy pracownicy KSI uczestniczący w konferencji).

Materiały konferencyjne zostały opublikowane serii Lecture Notes in Computer Science wydawnictwa Springer i będą zaindeksowane w Web of Science, natomiast rozszerzone wersje najlepszych prac będą opublikowane w Special Issue of Neurocomputing on Computational Collective Intelligence, którego współredaktorem jest Dr Dariusz Barbucha.

Następna edycja konferencji ICCCI 2014 odbędzie się we wrześniu 2014 w Seulu (Korea).